Negocjacje handlowe
Czas trwania:

Celem warsztatu jest zrozumienie procesu negocjacji handlowych, jego etapów i możliwości z niego wynikających.

Korzyści:

 • Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron w obszarze negocjacji handlowych
 • Poznanie narzędzi negocjacyjnych adekwatnych do każdej fazy negocjacji
 • Umiejętne prowadzenie rozgrywki negocjacyjnej
 • Poznanie trików i manipulacji stosowanych w negocjacjach handlowych

Fazy negocjacji

 • Uporządkowanie procesu negocjacyjnego
 • Znaczenie poszczególnych faz negocjacji
 • Cele każdej fazy

Przygotowanie się do negocjacji

 • Określanie podstawowych pozycji negocjacyjnych
 • Tworzenie alternatyw dla negocjowanego porozumienia
 • Prognozowanie pozycji i alternatyw drugiej strony
 • Wzmacnianie własnej siły negocjacyjnej
 • Przemyślenie strategii prowadzenia negocjacji

Prowadzenie rozgrywki negocjacyjnej

 • Składanie propozycji wstępnych
 • Reagowanie na propozycje drugiej strony
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się na początku negocjacji

Techniki ustępstw

 • „Postaraj się bardziej” moduł mający na celu przećwiczenie technik i sposobów czynienia ustępstw w trakcie negocjacji
 • Zachęcanie drugiej strony do symetrii ustępstw

Style negocjacyjne

 • Typologia osobowości i style negocjacyjne
 • Wskazówki dla różnych typów osobowości dotyczących świadomego kształtowania własnego stylu negocjacyjnego adekwatnego do sytuacji oraz do typu osobowości partnera w negocjacjach
 • Emocje w negocjacjach

Psychomanipulacje

 • Rozpoznawanie i reagowanie na bluff
 • Socjotechniki negocjacyjne i ich neutralizowanie
 • Reagowanie na chwyty i ataki drugiej strony
 • Radzenie sobie z prowokacjami
 • Reagowanie na impas w negocjacjach
 • Podejście do irytujących zachowań partnera negocjacji

Coachingowy styl przywództwa

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

czytaj dalej

Budowanie zaangażowania zespołu i pracowników – 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

czytaj dalej

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce

Szkolenia online

Demos espresso

Platformy szkoleniowe

Warsztaty 1:1

Frapuccino session

Treningi kompetencyjne