Negocjacje handlowe
Czas trwania:

Celem warsztatu jest zrozumienie procesu negocjacji handlowych, jego etapów i możliwości z niego wynikających.

Korzyści:

 • Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron w obszarze negocjacji handlowych
 • Poznanie narzędzi negocjacyjnych adekwatnych do każdej fazy negocjacji
 • Umiejętne prowadzenie rozgrywki negocjacyjnej
 • Poznanie trików i manipulacji stosowanych w negocjacjach handlowych

Fazy negocjacji

 • Uporządkowanie procesu negocjacyjnego
 • Znaczenie poszczególnych faz negocjacji
 • Cele każdej fazy

Przygotowanie się do negocjacji

 • Określanie podstawowych pozycji negocjacyjnych
 • Tworzenie alternatyw dla negocjowanego porozumienia
 • Prognozowanie pozycji i alternatyw drugiej strony
 • Wzmacnianie własnej siły negocjacyjnej
 • Przemyślenie strategii prowadzenia negocjacji

Prowadzenie rozgrywki negocjacyjnej

 • Składanie propozycji wstępnych
 • Reagowanie na propozycje drugiej strony
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się na początku negocjacji

Techniki ustępstw

 • „Postaraj się bardziej” moduł mający na celu przećwiczenie technik i sposobów czynienia ustępstw w trakcie negocjacji
 • Zachęcanie drugiej strony do symetrii ustępstw

Style negocjacyjne

 • Typologia osobowości i style negocjacyjne
 • Wskazówki dla różnych typów osobowości dotyczących świadomego kształtowania własnego stylu negocjacyjnego adekwatnego do sytuacji oraz do typu osobowości partnera w negocjacjach
 • Emocje w negocjacjach

Psychomanipulacje

 • Rozpoznawanie i reagowanie na bluff
 • Socjotechniki negocjacyjne i ich neutralizowanie
 • Reagowanie na chwyty i ataki drugiej strony
 • Radzenie sobie z prowokacjami
 • Reagowanie na impas w negocjacjach
 • Podejście do irytujących zachowań partnera negocjacji

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce