jak to robimy

OCENA PRACOWNICZA jest jedną z podstawowych funkcji HR ukierunkowaną na wzrost efektywności organizacji, poprzez dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej na temat ich pracy oraz potrzeb i możliwości rozwojowych.

W ramach naszych działań, proponujemy opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu oceny pracowniczej, realizującego dwie podstawowe funkcje – ewaluacyjną i rozwojową.

Nasz model oceny obejmuje osiągane wyniki pracy oraz poziom kompetencji niezbędnych do skutecznej realizacji zadań.

Proponowane rozwiązania optymalizują funkcję oceniania i wpływają na zwiększenie efektywności pracowników.

WDROŻENIE może obejmować cały proces lub dotyczyć poszczególnych jego elementów.

Przebieg wdrożenia:

Zdefiniowanie kryteriów oceny.
Opracowanie narzędzi oceny (arkusze, instrukcje, podręczniki) i procedur.
Opracowanie programu szkoleń.
W przypadku potrzeby wsparcia procesu narzędziami informatycznymi - definiowanie wymagań IT. Do realizacji oceny okresowej możemy również zaproponować wykorzystanie posiadanego przez nas rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!