jak to robimy

SYSTEMY KOMPETENCYJNE jako czynnik integrujący większość procesów HR to podstawa polityki personalnej skoncentrowanej na osiąganiu postawionych celów biznesowych, opartej na mierzalnych wskaźnikach, umożliwiających precyzyjne planowanie działań oraz rozliczanie ich efektywności. Na modelu kompetencji możemy oprzeć m.in. procesy rekrutacji i selekcji, oceny pracowników, szkoleń i rozwoju, zarządzania karierą i talentami. Ponadto kompetencje mogą być powiązane z systemami motywacyjnymi oraz wspierać projektowanie efektywnych struktur organizacyjnych, czy też przeprowadzanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W zależności od potrzeb i poziomu rozwoju organizacji proponujemy opracowanie od podstaw modelu ‘szytego na miarę’ – adekwatnego do strategii biznesowej organizacji, jej misji, wizji, promowanych wartości, kultury organizacyjnej oraz kierunku budowy przewagi konkurencyjnej. Zakres współpracy może dotyczyć również modyfikacji i optymalizacji już funkcjonującego u Klienta modelu kompetencji, który nie jest wystarczająco efektywny i nie spełnia prawidłowo swojej funkcji.

Przebieg wdrożenia:

Opracowanie katalogu kompetencji wynikającego z misji i wizji organizacji oraz powiązanego z jej wartościami oraz kulturą organizacyjną, który będzie wspierał osiąganie celów strategicznych organizacji.
Opracowanie narzędzi wspierających realizację procesów HR w oparciu o system kompetencji pracowniczych (opracowanie rozwiązań "szytych na miarę" lub gotowych narzędzi z obszaru rekrutacji i selekcji, diagnozy potencjału, ocen pracowniczych, ścieżek kariery, zarządzania talentami).
Wsparcie organizacji we wdrożeniu systemu zarządzania kompetencjami (identyfikacja ryzyk oraz opracowanie planu wdrożenia minimalizującego ich wystąpienie/negatywny wpływ na wdrożenie systemu).

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!