jak to robimy

Celem wdrożenia SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE SZKOLEŃ jest zapewnienie organizacji i jej pracownikom odpowiedniego poziomu kompetencji oraz wiedzy i umiejętności fachowych niezbędnych do realizacji strategii biznesowej. System szkoleń to zbiór spójnych rozwiązań i procedur służących kreowaniu i  realizowaniu polityki szkoleniowej organizacji. 

Proponowane systemy zarządzania szkoleniami opieramy na szerokim modelu, obejmującym procesy identyfikacji potrzeb szkoleniowych, planowania i budżetowania szkoleń, organizacji i realizacji działań szkoleniowych oraz oceny efektywności prowadzonych działań.

W podejściu do kształtowania systemów zarządzania szkoleniami odwołujemy się do potrzeb wynikających z 3 kluczowych źródeł jakimi są: ogólne potrzeby organizacji (strategia biznesowa, misja, wizja i wartości), potrzeby na poziomie Jednostki / Komórki Organizacyjnej (cele krótkoterminowe, planowane zmiany organizacyjne, zmienne wymagania rynku, otoczenie prawne) oraz potrzeby na poziomie Pracownika (deficyty w zakresie kompetencji, wiedzy fachowej).

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!