jak to robimy

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW koncentrują się na spójnych i wystandaryzowanych narzędziach i procedurach, dostosowanych do specyficznych potrzeb organizacji. Wdrożenie proponowanych rozwiązań ma na celu optymalizację procesu rekrutacji i selekcji pod względem jakościowym i kosztowym. Ich rezultatem jest m.in. minimalizacja ryzyka popełniania błędów rekrutacyjnych, skrócenie czasu procesu rekrutacji, wzrost efektywności komunikacji w procesie, eliminowanie zbędnych nakładów finansowych.

Assessment Development Center

Oferujemy wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia rozwiązań dotyczących całego procesu rekrutacji i selekcji lub w zakresie jego poszczególnych etapów. Dostarczamy również gotowe narzędzia rekrutacyjne do bezpośredniego wykorzystania w wywiadzie rekrutacyjnym, ocenie metodą Assessment Centre oraz autorskie narzędzia psychometryczne. Nasza oferta obejmuje też wsparcie informatyczne dla proponowanych rozwiązań.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!