Demos Open Day 2021

 

08.10.21

Start 9:00

Sesja 1: Wizualizacja i prezentowanie danych w Power Point

Godz. 9:00 – 10:10

 • jak przygotowywać dane do prezentacji?
 • jaki jest cel wizualizacji danych?
 • uporządkowanie i struktura prezentacji danych
 • zasady i formy czytelnego wizualizowania danych w programie Power Point
 • sposoby efektywnego prezentowania danych w programie Power Point

Link do zapisów: Demos OpenDay - Wizualizacja i prezentowanie danych w Power Point (clickmeeting.com)

Krzysztof Pilarczyk

Wszechstronny menedżer, trener, przedsiębiorca, twórca programów szkoleniowych. Od ponad 25 lat związany z różnymi obszarami życia biznesowego. Opracowany przez niego program szkolenia Top Manager został zakupiony w 2011 roku przez jedną z największych międzynarodowych firm szkoleniowych i jest obecnie realizowany w 90 krajach na świecie. W opracowanych przez niego programach wykorzystywane są autorskie metody i narzędzia menedżerskie i motywacyjne takie jak metoda Crash Meeting, Manifest Menedżera na Ciężkie Czasy, List do Menedżera, Detoks Motywacyjny i inne.

Ma na swoim koncie liczne szkolenia, warsztaty, wystąpienia publiczne dla dużych audytoriów a także artykuły publikowane w pismach specjalistycznych i branżowych.

Sesja 2: Wypalenie zawodowe - zagrożenie dla pracownika i organizacji

Godz. 10:30 – 11:40

 • czym jest wypalenie zawodowe?
 • jakie są objawy wypalenia zawodowego?
 • kto jest szczególnie narażony na wypalenie zawodowe?
 • dlaczego wypalenie zawodowe jest problemem organizacji, a nie tylko samej osoby?
 • działania jakie może podjąć organizacja, by przeciwdziałać wypaleniu

Link do zapisów: Demos OpenDay - Wypalenie zawodowe - zagrożenie dla pracownika i organizacji (clickmeeting.com)

Ewelina Supińska

Psycholog, coach kryzysowy i praktyk HR z 15 – letnim doświadczeniem zawodowym w środowisku biznesowym.

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (o specjalizacji psychologia organizacji i zarządzania) oraz studiów podyplomowych z prawa pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również certyfikowanym coachem kryzysowym Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu.

Jako ekspert ds. zdrowia psychicznego koncentruje się na promocji zdrowia psychicznego w firmach. Prowadzi szkolenia, warsztaty i webinaria.  Specjalizuje się w tematyce zarządzania stresem i energią osobistą oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, a także prowadzi różne warsztaty relaksacji. Jej głównym atutem jest połączenie wiedzy z zakresu psychologii z praktycznym doświadczeniem w biznesie.

 

 

Sesja 3: Stres cyfrowy – jak sobie z nim radzić?

Godz. 12:30 – 13:40

 • Współczesny stres - pojęcia: choroba szybkości, smog informacyjny, przebodźcowanie, stres cyfrowy, zmęczenie kognitywne, fomo
 • reakcja stresowa czyli myśli i biologia w oparciu o tytuł: „dlaczego zebry nie mają wrzodów”?
 • jak domykać pętlę stresu?
 • krótkie narzędzia i techniki obniżające aktywność ciała migdałowatego i  zmniejszające negatywne konsekwencje reakcji na stres
 • kilka skutecznych strategii, czyli o tym dlaczego warto żyć chwilą

Link do zapisów: Demos OpenDay - Stres cyfrowy – jak sobie z nim radzić? (clickmeeting.com)

Marta Błońska

Psycholog i oligofrenopedagog, której obiektem fascynacji jest psychologia rozwoju osobistego. Pracuje jako coach ACC ICF oraz trener biznesu. Jest współautorką ogólnopolskiego programu BLIŻEJ oraz autorką licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Na sali szkoleniowej najczęściej pracuje w obszarach: asertywności, efektywności osobistej, stresu w tym stresu cyfrowego, równowagi cyfrowej i efektywności w pracy zdalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, rezyliencji, organizacji czasu oraz pracy pod presją a także komunikacji w zespole. Jest certyfikowanym specjalistą metody Tomatisa oraz wykładowcą uczelni wyższej (WSZiA).

Sesja 4: Efektywne i jakościowe wdrażanie i rozwój pracowników w organizacji wg TWI

Godz. 14:00 – 15:10

 • wprowadzenie do TWI
 • narzędzia TWI: standardy pracy, matryce umiejętności, karty wdrożenia
 • efektywne i jakościowe instruktaże TWI
 • planowanie szkoleń na podstawie luk umiejętności, KPI, priorytetów, strategii firmy
 • wdrożenie procesu zarządzania wiedzą w oparciu o wizualizację oraz nowoczesne środowisko do zarządzania TWI w organizacji

Link do zapisów: Demos OpenDay - Efektywne i jakościowe wdrażanie i rozwój pracowników w organizacji wg TWI (clickmeeting.com)

Martyna Hómin

Ekspert w zakresie zarządzania wiedzą, procesów Lean HR oraz Kaizen. Specjalista w zakresie rozwoju i Assesment Center oraz Development Center. Kieruje i nadzoruje projekty rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozwija i wdraża filar Education and Training w ramach projektów TPM. Specjalizuje się we wdrażaniu metody Lean a w szczególności TWI (Training Within Industry), opracowywaniu Arkuszy Podziału Pracy, instruowaniu pracowników w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji na obszarach produkcyjnych, w budowaniu matryc umiejętności i kompetencji.

Ukończyła Psychologię Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną w Krakowskiej Akademii. Jest także absolwentką University of Western Sydney oraz Szkoły Głównej Handlowej o kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Posiada Certyfikat Asesora Ernst & Young Academy of Business, jest także certyfikowanym trenerem Extended Disc, Masterem Reiss Motovation Profile oraz Coachem ICC.