Delegowanie i organizacja pracy
Czas trwania:

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej delegowania i organizacji pracy oraz rozwój umiejętności delegowania uprawnień, komunikowania celów, planowania, zarządzania własnym czasem.

Korzyści:
Zdobycie wiedzy nt. istoty i procesu delegowania może pomóc w bardziej efektywnym przydzielaniu zadań pracownikom i dawaniu im samodzielności,
Uporządkowanie wiedzy nt. procesu organizacji pracy może być pomocne zarówno w codziennych, rutynowych działaniach jak i może być wykorzystane przy nowych projektach,
Rozwój wiedzy nt. metod planowania oraz źródeł własnej nieefektywności w zarządzaniu czasem pozwoli na świadomą pracę nad własnymi nawykami i umiejętnościami w zakresie zarządzania czasem.

Program:

 1. Planowanie i organizacja pracy zespołu.
  a.a. Cykl zarządzania: planowanie-organizowanie-monitoring-odbiór i ocena
  a.b. Funkcje (działania):
  Wyznaczanie celu ogólnego i celów szczegółowych,
  Opracowanie przepływu pracy (mapowanie procesu w mikroskali)
  Określenie zadań i zakresów obowiązków dla poszczególnych osób w określonych perspektywach czasowych ( formalne i nieformalne)
  Zabezpieczenie zasobów
  Określenie sposobów komunikacji, monitorowania i kontroli efektów pracy
  Przydzielenie zadań
  Monitoring realizacji
 2. Delegowanie zadań i uprawnień.
  Czym jest delegowanie, różnica pomiędzy delegowaniem a zlecaniem zadania
  Zalety delegowania
  Etapy delegowania
 3. Organizacja pracy własnej i zarządzaniem czasem.
  Własne nawyki i cechy osobowe a sposób wykorzystania czasu, radzenie sobie z „pożeraczami czasu”
  Mit wielozadaniowości – przede wszystkim koncentracja
  Radzenie sobie z natłokiem zadań: ustalanie priorytetów, delegowanie, negocjowanie terminów
  Planowanie na piśmie – metoda ALPEN, zasada 60/40, zasada Pareto

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce