Demos, jako pierwsza firma szkoleniowa w historii, uruchamia internetową platformę B2B przeznaczoną do kształcenia na odległość

| 0