Coachingowy styl przywództwa
Czas trwania:

2 dni

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

Korzyści:
Poznanie zasad i metod coachingowego stylu kierowania, zalet i ograniczeń,
Przećwiczenie wybranych umiejętności coachingowych (obserwowanie, słuchanie i zadawanie pytań, podsumowywanie i feedback) wykorzystywanych w procesie kierowania w oparciu o ten styl
Program

 1. Wprowadzenie: coaching w biznesie – dlaczego liderzy przejęli pomysły prowadzenia zespołów od trenerów sportowych,
 2. Charakterystyka coachingowego stylu kierowania:
  Proces kierowania: charakterystyka podejścia coachingowego na etapie ustalania celów i planowania, realizacji zadań, odbioru, oceny zadania, wynagradzania, planowania rozwoju,
  Zakres odpowiedzialności- za co odpowiada przywódca („coach”) a za co pracownik/zespół,
  Narzędzia pracy coacha: cele, umiejętności komunikacyjne, planowanie rozwoju, premiowanie i nagradzanie,
  „Coaching uproszczony” – styl prowadzenia rozmów z pracownikiem i zespołem ( styl komunikacji),
  Zalety i ograniczenia tego stylu kierowania.
 3. Umiejętności prowadzenia zespołu w stylu coachingowym – ćwiczenia praktyczne:
  Komunikowanie się w stylu coachingowym – umiejętność zadawania pytań, uważnego słuchania, podsumowywania,
  Ustalanie celów i zadań – ocena poziomu ambicji i kompetencji zespołu czy pracownika, określanie indywidualnych celów rozwojowych i korzyści, doinformowanie,
  Rozwiązywanie problemów w procesie realizacji zadań – podejście konsultacyjne i wspierające,
  Udzielanie rozwojowej informacji zwrotnej pracownikom i zespołom,
  Praca grupowa i indywidualna w chwilach demotywacji,
  Ocena i odbiór zadań ( analiza poziomu zrealizowanych celów),

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce