Co to jest coaching?
Czas trwania:

Ostatnie kilka lat bardzo istotnie wpłynęło na popularność coachingu. Mimo to, wielu ludzi wciąż ma mgliste pojęcie czym właściwie zajmuje się coach. Często kojarzymy tę profesję jedynie z mówcami motywacyjnymi. Jednakże pod tym słowem kryje się znacznie więcej. Aby poznać dokładną definicję coachingu, warto sięgnąć do kodeksu etycznego ułożonego przez International Coach Federation, pierwszą organizację na świecie, która stworzyła definicję, filozofię i standardy etyczne coachingu.

Definicja i standardy etyczne coachingu

Według ICF coaching to partnerska współpraca z klientami w procesie charakteryzującym się kreatywnością, który inspiruje do powiększenia swojego potencjały zawodowego i osobistego. Każdy coach zobowiązany jest do przestrzegania zasad etycznych, które również zostały zaproponowane przez ICF. Są wśród nich m.in. zasady dotyczące precyzyjnego przedstawiania kwalifikacji, certyfikatów i akredytacji udzielonej przez ICF. Znajdziemy tam również zapewnienie o kompetentnym i uczciwym przeprowadzaniu badań, które muszą zostać przeprowadzone z naukowymi standardami i stosownymi wytycznymi.

Rodzaje coachingu

Coaching może dotyczyć różnych obszarów rozwoju, zarówno osobistego, zawodowego, jak i biznesowego. Career coaching, czyli coaching ścieżki zawodowej przeznaczony jest dla osób, które poszukują swojego miejsca na rynku pracy, dlatego kierowany jest przede wszystkim do rozpoczynających przygodę z pracą oraz osób planujących zmianę ścieżki zawodowej. Leader coaching natomiast, kierowany jest do kadry zarządzającej. Są to zazwyczaj osoby kierujące dużym zespołem, pracujący pod presją czasu i wyników. Business coaching dotyczy rozwoju zawodowego na konkretnym stanowisku pracy. Przeprowadzony w firmie służy maksymalnemu wykorzystaniu potencjału pracowników. Ostatni typ, czyli life coaching skierowany jest dla osób, które pragną odkryć swój potencjał. W tym wypadku coach wspiera i motywuje klienta do podjęcia nowych zadań i działań.

Coaching moda czy potrzeba

Rozwój technologiczny wprowadza nowe warunki życia. Wszystkie zmiany dzieją się szybciej niż trzy dekady temu, a człowiek musi się do nich przystosować. Tak dynamiczna rzeczywistość budzi niepewność i niepokój. Wskutek tego człowiek potrzebuje wsparcia, które pozwoli mu działać efektywnie. Podobnie rzecz ma się w biznesie, przecież to człowiek jest najważniejszym budulcem każdej organizacji. Stąd można wysnuć wniosek, że coaching jest nie tyle modą, co działaniem naprawdę pomocnym i potrzebnym.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce