Business presentation skills
Czas trwania: 1 dzień

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem profesjonalnych prezentacji biznesowych.

Korzyści:
Uzyskanie wskazówek pomocnych do przygotowania prezentacji biznesowych,
Poznanie zasad prowadzenia profesjonalnych prezentacji biznesowych,
Przećwiczenie wystąpień i możliwość uzyskania porad, informacji zwrotnej i wskazówek rozwojowych
Przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w czasie wystąpień.

Korzyści:
Uzyskanie wskazówek pomocnych do przygotowania prezentacji biznesowych,
Poznanie zasad prowadzenia profesjonalnych prezentacji biznesowych,
Przećwiczenie wystąpień i możliwość uzyskania porad, informacji zwrotnej i wskazówek rozwojowych
Przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w czasie wystąpień.

Program:

 1. Przygotowanie prezentacji:
  Przygotowanie treści i struktury prezentacji
  Przygotowanie środków wizualnych ( prezentacji w Power Point, materiałów pomocniczych itp.)
  Przygotowanie wypowiedzi
 2. Struktura prezentacji:
  Potrzeby odbiorcy w zakresie struktury prezentacji ( zapamiętywanie; przyciąganie i utrzymywanie uwagi; motywacja do słuchania, zrozumienie)
  Prezentacyjne „4 P” (pozycja, problem, podejście, propozycja)
  Prezentacyjne „4P” w praktyce – ćwiczenie na praktycznych przykładach Uczestników
 3. Dobór treści prezentacji:
  Dopasowanie treści prezentacji z uwzględnieniem celu prezentacji, czasu trwania, cech osobowych oraz poziomu wiedzy merytorycznej odbiorcy ( analiza konkretnych przykładów uczestników)
  Kryteria podejmowania decyzji odnośnie poziomu ogólności/ szczegółowości prezentowanych danych
 4. Perswazja w prezentacji:
  Metody prezentowania zagadnień wobec osób spoza grona specjalistów w danej dziedzinie (przykłady, pokaz, odniesienia, rekomendacje z uwzględnieniem korzyści istotnych z pkt widzenia odbiorcy itp.)
  Znaczenie techniki prezentacji dla jej odbioru
 5. Technika prowadzenia prezentacji ( zachowanie wymogów utrzymywania logiki, przejrzystości, atrakcyjności wypowiedzi)
 6. Odpowiadanie na możliwe pytania ze strony odbiorców ( burza mózgów – najtrudniejsze pytania)

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce