Badanie Executive Trap 2.0
Badanie potencjału zespołów handlowych
Czas trwania:

Badanie Executive Trap 2.0 określa zdolność zespołu handlowego do realizacji celów sprzedażowych, wyrażając ją wskaźnikiem %.

Na podstawie obserwacji oraz bezpośredniej współpracy z zespołami handlowymi wyodrębniliśmy
10 obszarów kluczowych, które w znacznej mierze wpływają na stopień realizacji celów sprzedażowych zespołów handlowych: motywacja, systemy zarządzania, kultura organizacji, umiejętności sprzedażowe, narzędzia pracy, produkty firmy, style zarządzania, otoczenie rynkowe, zespół handlowy, cele.

W ramach 10 kluczowych obszarów wpływających na zespół handlowy diagnozowane są wszystkie istotne czynniki organizacyjne mogące stanowić praktyczne bariery realizacji lub źródło osłabienia potencjału handlowego badanego zespołu.

Wynikiem badania jest zmierzenie realnie wykorzystanego potencjału oraz określenie obszarów organizacji wymagających interwencji w celu zwiększenia efektywności zespołów handlowych przekładających się bezpośrednio min. na wzrost obrotów, obniżenie rotacji, dzielenie się wiedzą merytoryczną itp.

W badaniu uczestniczą członkowie zespołu handlowego pracujący w organizacji min. 3 miesiące. Udział w badaniu zajmuje około 10 minut. Badanie jest realizowane anonimowo on-line na platformie badawczej Demos Polska.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce