Wycena kompetencji pracowniczych - Demos

Jeśli firma to ludzie, a źródłem przewagi konkurencyjnej są kompetencje, to podstawą inwestycji i ich rozwoju powinno być rozpoznanie, które z kompetencji i w jakim stopniu wpływają na realizację strategii organizacji.

WYCENA KOMPETENCJI to usługa doradcza skoncentrowana na identyfikacji kluczowych kompetencji wpływających na osiąganie celów strategicznych.

Badania takie często realizowane są dla konkretnych grup stanowiskowych, które są z jednej strony licznie reprezentowane w organizacji, a z drugiej mają duży wpływ na osiąganie przez organizację celów biznesowych – np. działy sprzedaży, czy też wszystkie stanowiska menedżerskie.

Przebieg wdrożenia:

Dokonanie wyboru kompetencji w oparciu o realizowane kluczowe zadania na stanowiskach podlegających ocenie.
Dokonanie wyboru wskaźników efektywności, uwzględniając wpływ grupy podlegającej badaniu na ich osiąganie oraz możliwość monitorowania tychże wskaźników.
Opracowanie założeń oceny – sposobu pomiaru kompetencji oraz pozyskania informacji na temat efektywności, czyli stopnia realizacji zadań przez pracowników.
Realizacja oceny.
Opracowanie raportów z oceny. Raporty zawierają informację na temat kompetencji kluczowych dla sukcesu w badanej grupie pracowniczej oraz informację na temat stopnia wpływu tychże kompetencji na osiągane rezultaty/wyniki.

Doświadczenie w budowaniu optymalnych rozwiązań

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!