jak to robimy

Stres w organizacji może być czynnikiem niezwykle szkodliwym, szczególnie gdy, źródła napięć pozostają w ukryciu, są niewłaściwe i brakuje na nie odpowiedniej reakcji. Potwierdzają to zarówno badania psychologiczne jak i wyniki zespołów pracujących w warunkach neutralnych oraz w warunkach silnych napięć. Badania prowadzone przez uniwersytet Yale jednoznacznie wskazują, że stres jest wymieniany jako drugi - z warunków najbardziej szkodliwych dla zdrowia. Dodatkowo jedną z chorób coraz częściej dotykających pracowników, w tym tych, silnie zmotywowanych i cennych dla organizacji jest powiązane z pracą w warunkach stresu - wypalenie zawodowe.

Jak mu zapobiegać? Jak skutecznie zarządzać stresem w organizacji? Zaczynamy od dokładnego wywiadu, poświęconego na zidentyfikowanie oraz następnie wyeliminowanie przyczyn nadmiernego stresu. A mogą to być:

- problemy z realistyczną oceną własnych umiejętności,
- problemy z brakiem umiejętności stosowania relaksacji,
- problemy związane ze stanowiskiem i odpowiedzialnością,
- problemy związane z systemem oceny pracownika,
- problemy związane z dopasowaniem roli do kompetencji pracownika.

Następnie uczymy pracowników odpowiednio reagować na stresujące sytuacje i na koniec pracujemy nad obniżeniem negatywnych skutków doświadczanych napięć. Zapraszamy do pracy nad wyższą efektywnością pracowników i zespołów.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!