jak to robimy

W ujęciu strategicznym celem BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW jest rozwój organizacji oraz osiąganie przez nią celów biznesowych poprzez świadome zarządzanie procesami wewnętrznymi oraz zasobami ludzkimi tak, aby kreować miejsce pracy, w którym spotykają się indywidualne motywy pracownika oraz biznesowe potrzeby firmy. Badanie opinii pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron funkcjonowania organizacji na podstawie tego, jak postrzegają ją pracownicy. W ramach naszych działań proponujemy dostosowanie zakresu problematyki objętej badaniem i opracowanie narzędzi badawczych adekwatnych do specyficznych potrzeb danego Klienta. Rezultatem badania jest diagnoza aktualnego poziomu satysfakcji pracowników, identyfikacja przyczyn zjawisk niepożądanych, a dzięki analizie uzyskanych w badaniu informacji możliwe jest określenie zakresu niezbędnej interwencji.

Efektywność

Zaplanowanie na tej podstawie i realizacja działań naprawczych, prowadzi do zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji oraz pozwala na konsekwentne realizowanie jej misji i celów. Badanie satysfakcji jest jednym z podstawowych narzędzi HR dostarczającym zarządom podstawowej wiedzy o pracownikach, ich oczekiwaniach, poziomie satysfakcji oraz czynnikach powodujących dyskomfort.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!