To proste. Naszych Klientów często interesuje ile stracą przez nie wykorzystywanie w pełni potencjału handlowców. Albo jak w ogóle zdiagnozować niewykorzystany potencjał zespołu? Tudzież analiza obszarów stanowiących bariery realizacji celów sprzedażowych lub jak zaplanować działania w największym stopniu zwiększające efektywność zespołów handlowych?

Demos Polska realizując Badanie Execution Trap 2.0 określa takie zdolności, wyrażając je wskaźnikiem %. Udział w badaniu zajmuje około 5 minut. Badanie jest realizowane anonimowo on-line na platformie badawczej Demos Polska.

Na podstawie obserwacji oraz bezpośredniej współpracy z zespołami handlowymi wyodrębniliśmy 10 obszarów kluczowych, które w znacznej mierze wpływają na stopień realizacji celów sprzedażowych zespołów handlowych i są to:

1. motywacja,
2. systemy zarządzania,
3. kultura organizacji,
4. umiejętności sprzedażowe,
5. narzędzia pracy,
6. produkty firmy,
7. style zarządzania,
8. otoczenie rynkowe,
9. zespół handlowy,
10. cele.

W ramach 10 kluczowych obszarów wpływających na zespół handlowy diagnozowane są wszystkie istotne czynniki organizacyjne mogące stanowić praktyczne bariery realizacji lub źródło osłabienia potencjału handlowego badanego zespołu.

Wynikiem badania jest zmierzenie realnie wykorzystanego potencjału oraz określenie obszarów organizacji wymagających interwencji w celu zwiększenia efektywności zespołów handlowych przekładających się bezpośrednio min. na wzrost obrotów, obniżenie rotacji, dzielenie się wiedzą merytoryczną itp.

W badaniu powinni uczestniczyć członkowie zespołów handlowych pracujący w organizacji min. 3 miesiące.

Doświadczenie w budowaniu optymalnych rozwiązań

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!