Akademia przyszłego HR Business Partnera
,czyli co musisz wiedzieć, zanim zostaniesz HR Business Partnerem? – wywiad z ekspertem Danutą Mirek
Czas trwania:

Jak można zdefiniować rolę HR Business Partnera we współczesnym biznesie?

Zacznijmy od nazwy, która pojawiła się w przestrzeni biznesowej jakiś czas temu – już nie specjalista ds. personalnych, a właśnie Partner Biznesowy w zakresie HR. Być może to przejaw mody, nowego trendu, jednak moim zdaniem ta nazwa dobrze oddaje aktualne oczekiwania i potrzeby menedżerów. To nie rola drugoplanowa, a równoległa, oparta o koncepcję Klienta wewnętrznego. Partner Biznesowy to ktoś, kto posiada wysokie kompetencje w swojej dziedzinie oraz posiada szeroką wiedzę biznesową, dzięki czemu może nie tylko realizować powierzone zadania, ale przede wszystkim służyć doradztwem, inspirować i proponować najlepsze rozwiązania w zakresie określonych spraw personalnych, mając równocześnie na uwadze cele biznesowe firmy. Ten zakres jest różnie definiowany. W niektórych firmach HRBP wspiera konkretnych menedżerów (np. w ramach działów) zarówno w zakresie „twardych” aspektów (płace, rozliczenia czasu pracy itp.), jak i „miękkich” (np. rozwój pracowników, wsparcie przy rozwiązywaniu sporów i konfliktów). W innych firmach rola HR Biznes Partnera ma wymiar strategiczny – osoba taka niejako „przekłada” plany strategiczne na cele i zadania związane z zarządzaniem personelem. Kolejny wymiar tej roli to wsparcie menedżerów w zakresie tzw. miękkich obszarów zarządzania ludźmi, a więc doradztwo i wsparcie w zakresie rekrutacji, zarządzania zespołami, rozwoju i szkoleń, motywowania i zaangażowania pracowników.

Przed jakimi największymi/najtrudniejszymi wyzwaniami staje HR Business Partner?

Nasze doświadczenia współpracy z wieloma firmami, zwłaszcza produkcyjnymi sugerują, że jednym z najczęstszych wyzwań, przed którymi staje HRBP to nawiązanie prawidłowych relacji z menedżerami, zdobycie ich zaufania. To podstawa do tego, aby być traktowanym rzeczywiście jako partner, a nie wykonawca. Dla menedżera najważniejsza jest efektywna realizacja celów biznesowych, często koncentruje się on na pokonywaniu codziennych trudności (np. z obsadą stanowisk). Oczekuje od HRBP wsparcia w zakresie pokonywania tych trudności. Natomiast zdarza się, że nie dostrzega, bądź brakuje mu środków czy motywacji do tego, aby zająć się ważnymi, ale „mniej” pilnymi sprawami – np. budowaniem prawidłowej atmosfery, motywacji pracowników, rozwojem.
Efektywny HR Biznes Partner z jednej strony wspiera menedżerów w ich codziennych wyzwaniach, a z drugiej -doradza, inspiruje, negocjuje, wywiera wpływ, w ten sposób stara się kształtować pozytywne podejście do długofalowych działań w zakresie HR. Wymaga to nie tylko dużej wiedzy fachowej, ale dobrych kompetencji interpersonalnych. HRBP nie może się „zamknąć” w pokoju i poświęcić cały swój czas na sprawy administracyjno-biurokratyczne.

Jakie narzędzia są użyteczne w codziennej pracy HR Business Partnera?

Skupię się na narzędziach w zakresie „miękkiego” HR, gdyż tym na co dzień się zajmujemy. W zakresie odpowiedzialności HRBP pozostają różnorodne zagadnienia: od opisu stanowisk pracy, przez rekrutację i selekcję personelu, kończąc na ocenie potencjału, planowaniu rozwoju. Kompetencje kluczowe są ideą, która pozwala na spójność działań w tych różnorodnych obszarach. Natomiast jeśli chodzi o narzędzia dla poszczególnych obszarów, to istnieje tu bardzo duży wachlarz. Poszczególne narzędzia należy dobierać, biorąc pod uwagę specyfikę danej organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii HR Business Partner?

Inspiracją do zbudowania programu Akademii były nasze doświadczenia płynące ze współpracy z firmami produkcyjnymi. Dzięki tej współpracy mogliśmy zobaczyć, jakie są potrzeby w odniesieniu do istniejących kompetencji w działach HR oraz tych, które są pożądane – przez Zarządy, kadrę menedżerską oraz samych pracowników. Mieliśmy możliwość zaproponowania konkretnych narzędzi i rozwiązań HR, a następnie realizacji przygotowanych projektów. W ramach Akademii przedstawiamy mocną bazę narzędziową w ramach m.in. takich działań jak: rekrutacja, ocena potencjału, działania rozwojowe. Dzięki wykorzystywanym metodom uczenia się takim jak: dyskusja, case studies, ćwiczenia praktyczne, doradztwo – stwarzamy również okazję do rozwoju kompetencji interpersonalnych, przydatnych do budowania współpracy z kadrą menedżerską.
Akademia dedykowana jest osobom, które mają doświadczenie w dziale HR, najczęściej w twardych aspektach związanych z ZZL i chcą rozwijać kompetencje w obszarze miękkim oraz specjalistom, którzy zajmowali się dotychczas węższymi obszarami, np. rekrutacją lub zarządzaniem talentami.

Autor: Danuta Mirek – Demos Polska

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii HR Business Partner

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce