Akademia Menedżerów Produkcyjnych
(mistrza, brygadzisty, lidera gniazda produkcyjnego)
Czas trwania: w zależności od wybranej ilości modułów 6 do 12 miesięcy

Akademia dla mistrzów, brygadzistów i liderów produkcyjnych najczęściej –realizowana jest formie cyklu 3 godzinnych warsztatów „Demos espresso”.

Na podstawie badania potrzeb, wywiadów, a także wizytacji na terenie fabryki wybieramy właściwy zestaw z pośród 18 modułów tematycznych.

W trakcie każdego warsztatu ćwiczony jest konkretny temat menedżerski związany bezpośrednio z realnymi obowiązkami menedżera liniowego.

Warsztaty organizowane są głównie w siedzibie Klienta (trener Demos dojeżdża na cały dzień) lub w formule online.

Jedna grupa szkoleniowa nie może przekraczać 12 osób. W ciągu jednego dnia szkolimy 2 grupy z jednego modułu lub jedną grupę z 2 modułów szkoleniowych. Szkolenie może być zorganizowane w trakcie godzin pracy, ale także przed i po jej zakończeniu. Unikamy dodatkowych kosztów logistycznych, czyli konieczności oddelegowania pracownika na cały dzień. Zalecamy jedną sesję wraz z zadaniem wdrożeniowym w miesiącu dla danej grupy.

Czy znane są Ci poniższe problemy i szukasz rozwiązania?

 • Liderzy, Brygadziści nie rozumieją swojej roli w organizacji.
 • Mistrzowie zmiany, Kierownicy nie podejmują działań motywacyjnych, koordynacyjnych, kontrolnych.
 • Nie są zaangażowani w zmiany. Ograniczają się głównie do komunikowania ogólnych założeń, ignorują nastawienie podwładnych, np.: opór, lęk przed zmianą.
 • Brakuje im postaw reprezentujących firmę przed pracownikami. Przyjmują i bronią punktu widzenia pracowników.
 • Brak budowania kadry zastępczej, a czasem wręcz działania zmierzające do zdominowania talentów, nowych liderów. Zachowanie wynika z obawy o swoje stanowisko ze strony doświadczonych pracowników, szczególnie w wieku przedemerytalnym, czyli często najlepszych specjalistów.
 • Brak im jakichkolwiek umiejętności motywowania pozafinansowego.
 • Wykazują roszczeniowe postawy objawiające się ciągłymi żądaniami podwyżek i premii.
 • Nie wykazują zrozumienia dla systemu ocen pracowniczych i w konsekwencji wypełnianie formularzy w fikcyjny sposób.
 • Niechętnie przekazują wiedzę innym pracownikom.
 • Brak im umiejętności komunikacyjnych, które skutkują konfliktami w zespole, błędnym przekazywaniem ustaleń i niezrozumieniem poleceń służbowych.
 • Zarządzanie ludźmi postrzegane jako twarde respektowanie kodeksu pracy.
 • Nie radzą sobie z sytuacją awansu wewnętrznego i nowymi obowiązkami. W szczególności zadaniami związanymi z kontrolą, delegowaniem i wydawaniem poleceń służbowych pracownikom, z którymi wcześniej współpracowali na równorzędnych stanowiskach.
 • Podejście do członków zespołu zbyt pobłażliwe lub przesadnie ostre.
 • Brak feedbacku i korygowania. Stosowanie kary jako jedynego narzędzia w zarządzaniu ludźmi.

Każdy z 18 modułów szkoleniowych kończy się indywidualnym zadaniem wdrożeniowym dla każdego uczestnika.

Indywidualna praca pomiędzy modułami w największym stopniu przekłada się na wdrożenie i zaadoptowanie poznanej wiedzy.

Zakres programu jest każdorazowo uszczegóławiany przed procesem szkoleniowym, w celu pozyskania casów odnoszących się do specyfiki danej produkcji, kultury organizacyjnej i wartości, które są elementem wieloletniej strategii w danej firmie produkcyjnej.

Projekty rozwojowe dla menedżerów liniowych bezpośrednio w krótkim czasie przekładają się na wzrost efektywności całych zespołów, mniejszą rotację i absencję.

W latach 2017 -2022 przeszkoliliśmy ponad 3 500 pracowników firm produkcyjnych (mistrzowie, brygadziści, liderzy gniazd produkcyjnych).

Coachingowy styl przywództwa

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

czytaj dalej

Budowanie zaangażowania zespołu i pracowników – 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

czytaj dalej

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce