Akademia First Time Manager
Szkolenie otwarte
Czas trwania: 16 h

TERMIN SZKOLENIA: 25-26.09.2023

MIEJSCE SZKOLENIA: Profi-Lingua, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

CATERING W CENIE SZKOLENIA: przerwa kawowa, lunch

Koszt udziału w kursie First Time Manager wynosi 1 880 PLN netto od 1 uczestnika.

Cena obejmuje:

 • 16 godzin warsztatowych
 • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej
 • 4 zadania wdrożeniowe
 • Action Plan 100 dni
 • Opiekę Opiekuna Merytorycznego oraz Koordynatora projektu po stronie Demos Polska
 • Certyfikat ukończenia First Time Manager

Koszt indywidualnej konsultacji 1h po realizacji zadań wdrożeniowych i Action Plan 100 dni – maksymalnie do 30 dni po zakończeniu szkolenia wynosi 800 PLN netto od 1 uczestnika (online).

First Time Manager jest praktycznym kursem przygotowanym z myślą o nowo mianowanych menedżerach. 

W ramach 4 modułów tematycznych dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędnych od pierwszego dnia pełnienia nowej roli menedżera. Podczas realizacji zadań  wdrożeniowych przygotowujemy uczestników do najtrudniejszych sytuacji i wyzwań, związanych z budowaniem swojego autorytetu, ustalania zasad współpracy, a także bieżących aktywności menedżerskich

Moduł 1 Rola i funkcje menedżera, efektywna komunikacja.

 • Budowanie autorytetu nowo mianowanego menedżera
 • Funkcje kierownicze oraz style zarządzania
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zasady funkcjonowania zespołu oraz expose szefa

Moduł 2 Wyznaczanie oraz delegowanie zadań

 • Wyznaczanie zadań i określanie wskaźników sukcesu
 • Formułowanie i komunikowanie celów podwładnym pracownikom
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Rozwijanie kompetencji podwładnych

Moduł 3 Zarządzanie zespołem

 • Udzielanie oraz przyjmowanie feedbacku
 • Korygowanie zachowań w oparciu o wskaźniki sukcesu
 • Konstruktywna krytyka
 • Motywowanie pracowników „push & pull factors”

Moduł 4 Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.

 • Kreatywne rozwiązywania problemów
 • Metody podejmowania decyzji (indywidualne oraz zespołowe)
 • Role menedżera w rozwiązywaniu konfliktów w podległym zespole
 • Trudne sytuacje w zespole

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy realizują zadania wdrożeniowe, które bezpośrednio nawiązują do ich bieżących zadań i obowiązków menedżerskich. Wszystkie zadania wdrożeniowe realizowane są  w oparciu o realne sytuacje i wyzwania przez co istotnie wzmacniają oraz utrwalają umiejętności nabyte podczas kursu First Time Manager.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: anna.sojka@demos.pl

Coachingowy styl przywództwa

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

czytaj dalej

Budowanie zaangażowania zespołu i pracowników – 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

czytaj dalej

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce