5 sposobów na motywowanie niewielkim kosztem
Czas trwania:

Wynagrodzenie i benefity (np. opieka medyczna, dofinansowanie urlopów, pokrycie kosztów szkoleń) przyciągają kandydatów. Jednak o lojalności wobec pracodawcy decydują aspekty pozafinansowe. Dzisiaj kierownicy produkcji muszą być świadomi swojej roli w motywowaniu zespołu.

Pieniądze to za mało

86% młodych ludzi uważa, że o sukcesie przedsiębiorstwa nie powinien świadczyć wyłącznie wynik finansowy (według raportu Deloitte). Nic więc dziwnego, że swoją rolę w firmie coraz częściej postrzegają nie tylko przez pryzmat zarobków. Jednak wśród managerów liniowych wciąż pokutuje przekonanie, że pieniądze wystarczą, by utrzymać motywację pracowników.

Skąd bierze się motywacja?

Odróżnia się dwa rodzaje motywacji – zewnętrzną i wewnętrzną. Podczas gdy bodźce z zewnątrz (np. nagrody finansowe) motywują krótkofalowo, to motywy wewnętrzne (np. poczucie sensu) wspierają utrzymanie motywacji do pracy przez dłuższy czas. Zdaniem psychologa społecznego Alberta Bandury cele, które wyznaczamy sobie sami, motywują silniej niż cele narzucone. Paradoksalnie, nagrody pieniężne mogą zniechęcić do robienia tego, co dotychczas robiliśmy bezinteresownie.

Kluczem jest elastyczność

Motywowanie pozafinansowe podnosi efektywność produkcji i buduje lojalność. Dlatego nowoczesny system motywacyjny w przedsiębiorstwie produkcyjnym musi uwzględniać bodźce pozapłacowe i być elastycznie dopasowywany do indywidualnych, bieżących potrzeb pracowników. Pracownicy produkcyjni różnią się przecież wiekiem, doświadczeniem, ambicjami. Co innego będzie atrakcyjne dla kogoś, kto dopiero rozpoczyna karierę zawodową, dla młodego rodzica czy wyspecjalizowanego pracownika z wieloletnim stażem. Kto ma wiedzieć, czego potrzebują członkowie zespołu, jeśli nie bezpośredni przełożony?

Jak motywować środkami pozafinansowymi, by pracownik sam chciał robić to, czego oczekuje pracodawca?

  • Mów konkretnie

Komunikuj podstawowe cele firmy – jasno wytyczone cele sprzyjają utrzymaniu pożądanego kierunku działania. Konkretnie określaj zadania i kryteria oceny.

Zdaniem Alberta Bandury informacja zwrotna jest kluczowa w utrzymaniu motywacji na wysokim poziomie.

  • Doceniaj głos pracownika

Pracownicy liniowi (operatorzy maszyn) zbyt często czują, że nikt w firmie nie liczy się z ich zdaniem, a przełożeni nie znają problemów, z którymi się mierzą. Zmień to, a zyskają wszyscy – pozwól wyrażać własną opinię i pytaj o pomysły.

  • Chwal za efekty

Pamiętaj, że skuteczną nagrodą jest pochwała – to nic nie kosztuje. Dlatego wyrażaj zaufanie i publicznie chwal zasłużonych pracowników. Według danych Sodexo programy motywacyjne oparte o nagradzanie za efekty skutkują wzrostem produktywności pracowników o ponad 31%.

  • Dbaj o dobre relacje

Sodexo szacuje, że jedynie 25% liderów na co dzień kieruje się zaangażowaniem i troską o dobre samopoczucie współpracowników, choć aż 95% uważa te wartości za istotne. Bądź przykładem – tym, który tworzy przyjazną atmosferę w swoim zespole.

Przed brygadzistami, mistrzami, kierownikami produkcyjnymi do odkrycia jest jeszcze wiele narzędzi motywacyjnych. Kluczowe jest kształtowanie kompetencji miękkich – rozmawiania z pracownikiem i uwzględniania jego opinii oraz elastycznie dostosowane systemy nagród i wyróżnień. Źródła danych:
Franken R. E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
Top 20 Employee Benefits & Perks for 2017, Glassdoor
Raport: Trendy HR 2018, Deloitte
Sodexo Benefits and Rewards Services, za: Prawo.pl

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce