Rozwój w świecie online

wpis w: Blog | 0

Rozwój w świecie online - Demos Polska

Czy świat online może być alternatywą dla tradycyjnych spotkań szkoleniowych twarzą w twarz? Czy Klienci zaakceptują nowe formuły dostarczania wiedzy dla swoich pracowników? Czy trenerzy są w stanie przestawić się na prowadzenie zajęć na platformach? Czy to się wszystkim może opłacać?

Kolejne dni przynoszą nam konkretne odpowiedzi i są to odpowiedzi bardzo optymistyczne jeśli chodzi o możliwości jakie daje nam praca z uczestnikami szkoleń w formule online. Na podstawie zrealizowanych projektów szkoleniowych zaobserwowaliśmy kilka prawidłowości:

- Formuła szkoleń online jest oceniana jako równie efektywne jak szkolenia realizowane w formule tradycyjnej mimo, że posiadają one zupełnie inną specyfikę, dynamikę oraz sposób przygotowania. Szkolenia realizowane w formule online dostarczamy w blokach 90 oraz 120 minutowych przez co osiągamy maksymalnie duże skupienie uczestników na realizowanych zagadnieniach. Wykorzystujemy platformy komunikacyjne, które dają nam możliwość pełnej interakcji, dostępu do multimediów, a także nagrywania fragmentów lub całych modułów szkoleniowych – co w określonych przypadkach jest bardzo przydatną funkcją.

Aby jednak osiągnąć efektywność zbliżoną do typowego spotkania na sali szkoleniowej niezbędne jest inne przygotowanie procesu. Chodzi konkretnie o przeniesienie i zakotwiczenie procesu rozwojowego na okres przed spotkaniem online. Może się to odbywać w postaci przygotowania zadań wdrożeniowych, udostępnienie skryptów, case study itp. Dzięki temu Trenerzy spotykają się z uczestnikami, którzy mają już jakąś podstawową wiedzę lub przekonania na temat zaplanowanego zagadnienia i mogą większą część czasu poświęcić na ćwiczenia praktyczne, feedback oraz planowanie indywidualnych kroków rozwojowych z uczestnikami.

- Szkolenia i warsztaty online są atrakcyjne dla uczestników ponieważ są dynamiczne. Wiemy, że 90 -120 minut to optymalny czas dla warsztatowej formy pracy online, a ilość uczestników nie większa niż 8 osób daje realnie duże możliwości interakcji i kontroli sytuacji przez Trenera.

- Szkolenia i warsztaty online wyróżnia również bardzo elastyczna formuła jeśli chodzi o planowanie i organizację działań, ponieważ 90 lub 120 minutowe (krótkie formy) spotkania online dla 6-8 osób (mniejsze grupy) są zawsze łatwiejsze do zaplanowania i skoordynowania niż całodniowe lub dłuższe spotkania w formule tradycyjnej. W zależności od sytuacji oraz możliwości po stronie Klienta realizowaliśmy warsztaty online dla mniejszej grupy uczestników zgromadzonych w jednej sali jak również dla uczestników w pełni rozproszonych gdzie każdy znajdował się w innym miejscu.

- Koszty. To pozycja, której wszyscy przyglądaliśmy się najdłużej aby jak najdokładniej określić ekwiwalent czasu i ceny spotkania online do czasu i ceny tradycyjnego dnia szkoleniowego, który do niedawna był podstawową jednostką rozliczeniowa w branży szkoleniowej. Biorąc pod uwagę większą efektywność czasu pracy w formule online, mniejsze grupy uczestników 6-8 zamiast 12-14, brak kosztów logistycznych zarówno po stronie Klienta oraz Trenerów szkolenia on-line okazują się bardziej atrakcyjną formułą pod kątem kosztów jakie ponosi Klient.

- Na koniec największa korzyść jaka płynie do nas wraz z przejściem w świat online w obszarze rozwoju. Możliwość organizowania rozwojowych kroków w formule online cyklicznie w podziale na małe porcje wiedzy. Ponieważ nie ma konieczności spotykania się fizycznie w jednym miejscu otwiera to możliwości aby zajmować się ad hoc tematami, które wymagają szybkiego wsparcia, gdyż odpowiadają bieżącej nagłej potrzebie pracowników, a które nigdy wcześniej nie byłyby tematem pracy z trenerem ze względu na ich skalę oraz potencjalny koszt organizacji wsparcia zewnętrznego dla takiego tematu. Dotyczy to głównie zespołów na stale rozproszonych, zespołów handlowych lub nawet pracowników pracujących w różnych państwach.

Krótkie intensywne spotkania online można wpisać w długofalowy proces rozwoju, który zaplanowany jest tak aby każdy uczestnik oprócz spotkań online realizował indywidualnie swoje zadania w czasie pomiędzy spotkaniami z trenerem. Jest to zgodne z ideą rozwoju rozłożonego w czasie, dostarczanego w krótkich formach Demos espresso, które z bardzo dobrymi efektami realizujemy już od wielu lat w formule tradycyjnej.

Dodatkowo cykliczna formuła online dostarczana w krótkich modułach może być realizowana w sposób, który nie zakłóca realizacji podstawowych obszarów i obowiązków zawodowych uczestników.

Wszystkie powyższe obserwacje oraz feedback od uczestników oraz organizatorów szkoleń, które realizujemy obecnie w formule online wskazują, że w błyskawicznym tempie te rozwiązania przyjęły się i są w pełni akceptowalne jako wartościowa alternatywa dla szkoleń realizowanych w sali.

Prawdopodobnie wraz z normalizacją sytuacji społeczno-gospodarczej wcześniejsza formuła wróci jako dominujący model, ponieważ zawiera ona również wiele elementów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym, a także w określonych tematach daje większe możliwości merytoryczne Trenerom (np. wystąpienia publiczne lub zajęcia team buldingowe). Wydaje się jednak, że warsztaty on-line szybko wpisują się w świadomość zarówno Klientów jak również branży szkoleniowej zmieniając ich dotychczasowe postrzeganie, przez co będą stanowiły w przyszłości wartościowe uzupełnienie, a w wielu przypadkach fundament procesu rozwoju kompetencji i umiejętności.

Autor: Marcin Rokita – Demos Polska