Jak skutecznie budować autorytet lidera

wpis w: Blog | 0

Zarządzanie i przywództwo - Demos Polska - demos.pl

Menadżerowie różnych szczebli rozliczani są nie tylko za własną pracę, ale też za działania całego zespołu. Dlatego tak ważny dla osobistej pozycji lidera, jak i dla funkcjonowania całej firmy, jest jego autorytet. Co składa się na autorytet lidera, dlaczego jest on tak ważny i w jaki sposób można nad nim pracować?

Co wpływa na autorytet lidera?

Autorytet u podwładnych to niezbędna cecha lidera, który dzięki temu ma posłuch u współpracowników chętnie realizujących zlecone zadania i działających bardziej efektywnie. Skąd bierze się autorytet u lidera? Jego źródła tkwią m. in. w:

  • Sprawowanej funkcji – wysoka pozycja lidera jest ważnym, ale nie najważniejszym czynnikiem decydującym o jego autorytecie u podwładnych.
  • Osobowości – cechy osobowościowe, takie jak charyzma, kreatywność czy zdolności przywódcze, to jedno z istotniejszych źródeł autorytetu.
  • Wiedzy – fachowa wiedza, doświadczenie i kompetencje to podstawa autorytetu u podwładnych.
  • Motywowaniu – dobry lider buduje swój autorytet poprzez zwiększanie zaangażowania pracowników za pomocą umiejętnego wykorzystania systemu kar i nagród, pochwał oraz nagan.

Jak buduje się autorytet lidera?

Budowanie autorytetu lidera warto, paradoksalnie, zacząć od siebie. To umiejętność panowania nad własnymi emocjami, samokontrola i świadomość swoich mocnych i słabych stron pozwoli umiejętnie zarządzać zespołem. Dobry lider powinien więc stale podnosić sobie poprzeczkę, poznawać swoje granice i możliwości, ćwiczyć opanowanie. Praca nad sobą to dobry trening przygotowujący do kierowania podwładnymi. Bardzo ważna u lidera jest również inteligencja emocjonalna, pozwalająca efektywnie zarządzać emocjami swoimi, jak i współpracowników. Warto bowiem pamiętać, że spory wśród podwładnych czy opór pracowników to częste problemy lidera zespołu, którego autorytet powinien pomagać w łagodzeniu emocji i rozwiązywaniu konfliktów. Pogodny, opanowany i pełen empatii lider łatwiej zjednuje sobie ludzi, a to jedna z ważniejszych cech niezbędnych do budowy autorytetu. Istotna jest również sztuka perswazji i manipulacji, dzięki którym możliwe jest skuteczne wywieranie wpływu na podwładnych. Przekonywanie innych do swoich wizji i pomysłów, a także skuteczne egzekwowanie to ważne zadania dla lidera zespołu. Budowanie autorytetu to proces złożony, wymagający zaangażowania obu stron i dobrej komunikacji. Spotkania i rozmowy z podwładnymi, tak indywidualne, jak i grupowe, prezentacje, wygłaszanie expose, tworzenie relacji, budowanie własnego wizerunku – to kroki do bycia dobrym liderem. Dobrym pomysłem na przyswojenie umiejętności jest również uczestnictwo w szkoleniach adresowanych do menadżerów, które przygotowują do roli lidera.