Czym są kompetencje i czemu na nich koncentrujemy się podczas sesji Assessment / Development Center?

wpis w: Blog | 0

Kompetencję definiujemy jako:

  • wiedzę (jak?),
  • umiejętność (wykorzystania tej wiedzy w praktyce),
  • oraz motywację (do zachowywania się w określony sposób).

I tak, aby  zachowywać się kompetentnie w zakresie Zarządzania projektami trzeba dysponować wiedzą (na temat skutecznych metod zarządzania projektami), praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie oraz mieć motywację, żeby działania te wykonywać.  Jeśli brakuje któregokolwiek z tych aspektów – wpływa to na obniżenie skuteczności zachowań podejmowanych w ramach danej kompetencji.  Wiedza o tym, którego z aspektów kompetencji nam brakuje pozwala zaplanować skuteczne działania rozwojowe (bo np. inaczej będziemy oddziaływać kiedy osobie badanej brakuje wiedzy na temat skutecznych zachowań, a inaczej jeśli posiada wiedzę, ale nie ma przećwiczonych umiejętności w tym zakresie).

Na kompetencje, ich rozwój oraz sposoby przejawiania często wpływają cechy osobowości, wyznawane wartości, potencjał poznawczy – dlatego warto rozbudowywać sesje AC/DC o te aspekty. Mówimy, że podczas sesji diagnozy oceniany jest potencjał kompetencyjny, czyli cechy osoby predysponujące ją do szybkiego uczenia się i przejawiania kompetentnych zachowań.

 

komp

 

Aby zapewnić precyzję oceny podczas sesji Assessment Center/Development Center nazwom kompetencji przypisujemy konkretne zachowania, a zachowaniom poziomy ich rozwoju. Na przykład Kierowanie zespołem możemy zdefiniować za pomocą takich kategorii zachowań jak: Delegowanie zadań, Monitorowanie stopnia realizacji zadań przez podwładnych, Podejmowanie działań korygujących, Udzielanie pracownikom bieżących informacji zwrotnych. Wiemy więc na jakie zachowania są kluczowe i na co będziemy zwracać uwagę. Zbiór kluczowych kompetencji na stanowisku wraz z określonym poziomem ich rozwoju nazywamy profilem pożądanym i to on jest podstawą oceny podczas sesji Assessment/Development Center.

Podobnie jak w przypadku kompetencji o profilu pożądanym możemy mówić w przypadku cech osobowości i wartości, które wspierają, bądź mogą utrudniać realizację zadań na konkretnym stanowisku.

Ważną cechą kompetencji, która leży u podstaw metodologicznych AC/DC jest jej uniwersalność. Ktoś, kto świetnie zarządza projektem – powinien równie dobrze poradzić sobie organizując wesele jak i budując dom.

 

Autor: Monika Kawecka Demos Consulting