Czym warto się kierować wybierając firmę zewnętrzną do realizacji projektu obejmującego diagnozę kompetencji metodą Assessment/ Development Center?

wpis w: Blog | 0

Assessment Center/ Development Center jest jedną z najbardziej trafnych metod oceny  potencjału  kompetencyjnego pracowników, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, jak i w praktyce wielu firm.

 

Aby jednak wspomnianą trafność osiągnąć, należy spełnić pewne kryteria, zarówno podczas przygotowania projektu jak również podczas jego trwania:

  • Podstawą prawidłowo przygotowanej metody diagnozy jest wskazanie diagnozowanych kompetencji – tych, które są kluczowe na danym stanowisku, innymi słowy – profilu kompetencyjnego. Następnie należy przyjąć model kompetencyjny opisujący wyznaczniki (zachowania), które wskazują na występowanie tych kompetencji. W oparciu o wspomniany model powinna być dokonana diagnoza.
  • Ewaluację kompetencji osób badanych powinien dokonywać zespół asesorów charakteryzujących doświadczeniem biznesowym, wysoką rzetelnością, etyką pracy oraz obiektywizmem.
  • Wykorzystywane narzędzia/zadania podczas sesji Assessment Center/Development Center powinny być odpowiednio sprecyzowane i dopasowane do badanych kompetencji. Zadania powinny dawać możliwość obserwacji zachowań z całej skali rozwoju kompetencji przyjętej podczas projektu. Oznacza to, że zadanie nie może być zbyt łatwe, gdyż uniemożliwi wnioskowanie, czy badany posiada wyższy poziom kompetencji niż ten który jest obserwowany. Z drugiej strony, zadanie nie może być zbyt trudne, gdyż jego realizacja wymaga w takiej sytuacji zaprezentowania jedynie najwyższych poziomów kompetencji, co z kolei uniemożliwia uplasowanie poziomu kompetencji kandydata na którymś z niższych poziomów.

Jak pracuje Demos Consulting przy projektach Assessment Center / Development Center?

Asesorzy reprezentujący Demos Consulting, to zespół konsultantów, którzy dokonali diagnozy kompetencji osób badanych na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego, począwszy od studentów aż po strategiczne stanowiska dyrektorskie. Nasi konsultanci brali udział w kilkudziesięciu sesjach Assessment Center/Development Center, oceniając kilkaset osób badanych.

Naszych asesorów charakteryzuje, oprócz wyżej wspomnianego doświadczenia, obiektywizm w ocenie i wysoka rzetelność pracy. Aby zwiększyć wspomniany obiektywizm, asesorzy nie wchodzą w interakcje z uczestnikami, z wyjątkiem sytuacji, gdy taką zakłada instrukcja.

Wykorzystywane przez nas narzędzia/zadania podczas sesji Assessment Center/Development Center są odpowiednio sprecyzowane i dopasowane do badanych kompetencji, tak aby umożliwiały zaprezentowanie przez uczestników sesji zachowań w ramach ocenianych kompetencji.

Dbamy o przeprowadzenie starannie zaplanowanej akcji informacyjnej uwzględniającej przedstawienie uczestnikom sesji cele spotkania oraz zasady pracy podczas sesji.

Przebieg projektu:

 

Autor: Monika Kawecka Demos Consulting